Första gången du hittat hit? Börja gärna med att läsa detta inlägg!

Thursday, May 29, 2014

Män är det största hotet mot mänskligheten

Feminismen får ofta beskyllningar för att vara manshatande och att den förespråkar synpunkter som att "män är djur" och att män har en kollektiv skuld. "Alla män är faktiskt inte dumma" blir därmed mångas automatiska svar närhelst feminism omnämns. Jag tyckte ungefär likadant innan jag lärde mig mer om feminism. Hade jag sett en rubrik som den jag själv skrivit ovan för ett år sedan hade jag antagligen tyckt att det var en substanslös chockrubrik, enbart använd i syftet att väcka uppmärksamhet och dra läsare. Så, är den bara ett skamlöst lockbete för att du ska fortsätta läsa? Jag ska berätta det alldeles strax, men först tänkte jag att vi skulle köra en liten tankenöt!

Okej, här är problemet: Nedan ser du en grupp med 50 symboler. Målet är att ta bort så många symboler som möjligt. Du får antingen välja att ta bort symboler i en viss färg (röd/blå), eller att ta bort en viss typ av symbol (cirkel/triangel). Vad väljer du?
Känns det för simpelt för att räknas som en tankenöt? Ja, kanske det. Det uppenbara svaret är ju att ta bort allt rött. I själva verket är det dock väldigt många som väljer annorlunda. En alarmerande mängd personer (till exempel Sverigedemokraterna) tycker att man borde fokusera på cirklarna. Varför? Det kanske klarnar om vi sätter lite rubriker på det hela. Symbolerna representerar personer misstänkta för våldtäkt i Sverige. Trianglarna representerar den andel som har "svensk" bakgrund (föräldrarna födda i Sverige). Cirklarna representerar utrikes födda*. Blått representerar kvinnor. Rött representerar män.


Det handlar helt enkelt om att hitta den minsta gemensamma nämnaren och det är i det avseendet som min chockrubrik visar sig statistiskt sann. Män, eller mer specifikt den manliga och maskulina normen, är den minsta gemensamma nämnaren när det gäller hot mot mänskligheten och vår värld.

"Varje gång jag äter en Big Mac så bidrar jag i teorin till lika stort utsläpp av växthusgaser som om jag åkte ungefär 4 mil med min bil"
Låt mig ge lite exempel. Kanske har du hört talas om att köttkonsumtion är en riktig miljöbov? Om man räknar in allt från transporter och utfodring till metanutsläpp från boskapens rapar/flatulens så får man fram en faktisk och väldigt hög siffra för hur mycket växthusgaser (CO2-ekvivalenta) som släpps ut i relation till den mängd vi konsumerar. Värsta produkterna är lamm, nötkött och ost: Lamm lämnar efter sig 39 kg CO2e per kg kött vi äter. Nötkött 27 kg CO2e per kg kött vi äter och ost 13,5kg CO2e per kg ost vi äter. Detta kan jämföras med att 95-oktanig bensin släpper ut ungefär 3,6 kg CO2e per kg bensin vi förbrukar (2,7 kg per liter). Här kommer en superpedagogisk tabell:
Eller för att formulera det på ett mer slående sätt: varje gång jag äter en Big Mac så bidrar jag i teorin till lika stort utsläpp av växthusgaser som om jag åkte ungefär 4 mil med min bil**.

Förhoppningsvis visste du detta redan och har redan börjat fundera på hur du kan minska din egen köttkonsumtion. Men vad har det här med manlighet att göra? Väldigt nyligen blev jag varse om att det ibland pratas om så kallad "grön feminism". Jag förstod inte direkt vad det var, och i ärlighetens namn tyckte jag att det lät lite som någonting påklistrat. Det var i samband med politiska partier jag hörde det så jag tänkte att det kanske var en floskel för att locka till sig fler väljare. Det här var dock efter mitt feministiska "uppvaknande" och när jag blev nyfiken och läste på mer om det blev det ganska självklart.

"Som man har jag växt upp i en värld som i alla tänkbara sammanhang berättat för mig att jag ska vilja köra snygga, snabba bilar och käka stora biffar."

Allt återkommer till normer. Beroende på kön så uppfostras vi och formas efter sociala normer och de är i vissa fall inte bara skadliga för våra möjligheter som individer, utan även för vår framtid som art. Som man har jag växt upp i en värld som i alla tänkbara sammanhang berättat för mig att jag ska vilja köra snygga, snabba bilar och käka stora biffar. Instinktivt vill jag säga att "jo det ligger nog något i det, men sån är ju i alla fall inte jag". Men det är ju inte sant. Vi hade en Prius tidigare. Jag älskade den och kände mig lite lagom smug när jag körde omkring i den bland alla stadsjeepar. När vi fått barn bytte vi dock ut den mot en bensindriven, snygg, sportig Avensis och när jag kör den känner jag mig annorlunda. Jag känner mig manlig. Vår Avensis har en "Sport"-knapp. Jag tror att allt den gör är att koppla ur ljuddämparen och dra bort ett streck från bensinmätaren, men när jag använder den känner jag mig om möjligt ännu mer manlig. Lika manlig som om jag använder en motorsåg eller lyfter vikter på gymmet.

Visst tusan går det också nio köttbitar eller hamburgare på varje sallad jag beställer. Jag skulle kunna påstå att det bara är för att jag tycker att det är godare, men innerst inne vet jag att det inte är hela sanningen. Och om jag började kolla ordentligt omkring mig när jag är på restaurang är jag ganska säker på att fördelningen beställda sallader och beställda köttbitar skulle ha en tydlig genuskorrelation. Vill jag inte förlita mig på antaganden kan jag helt enkelt titta på statistiken. Män konsumerar till exempel nästan dubbelt så mycket nötkött som kvinnor, vilket utgör en betydande skillnad. "Men män har ju ett högre energibehov än kvinnor", svarar mitt 29-åriga jag. Ja det stämmer, men det handlar om ungefär 25% mer, inte 100%.


Då har jag ändå inte kommit in på det mest uppenbara exemplet. Våld. Det som verkligen sargat oss som samhälle och civilisation genom alla tider. I Sverige står män för 76% av samtliga brott mot brottsbalken, vilket redan där är en ansenlig siffra. Tittar man specifikt på våldsbrott (Brott mot liv och hälsa) är männens andel 86%. Och så sexualbrotten, där siffran blir 99%. Det hade inte nödvändigtvis varit samma strukturella problem om det vore män som drabbades av våldet i samma utsträckning, men så är det ju inte. I såväl större som mindre sammanhang drabbas kvinnor av en oproportionerligt stor del av det utövade våldet. De här massiva siffrorna kan inte förklaras med enbart biologi eller genetik. Det finns en stor socialt betingad faktor. Kanske är det för att män uppfostras att hålla inne sina känslor och känsloyttringar, att inte gråta. Kanske är det för att majoriteten av manliga konfliktskildringar i kulturen bygger på och löses med våld. Kanske är det för att kvinnor i stor utsträckning sexualiseras och objektifieras i media och reklam, ofta i relationen av något som ägs eller tas om hand av mannen. Jag kan rekommendera denna video av Laci Green om ämnet, med anledning av den senaste massakern i USA.

"Jag behöver inte känna mig personligen utpekad för att kunna inse och bekräfta att manlighet är ett problem."

När jag blev intervjuad i P4 om min blogg fick jag frågan vad jag ansåg om påståendet att män har en kollektiv skuld. Jag visste inte direkt vad jag skulle svara, för det var inte ett påstående jag direkt hade stött på tidigare när jag utforskat feminismen. Idag skulle jag dock svara att vi har, om så inte en kollektiv skuld, så ett kollektivt ansvar. Det är för enkelt och för fegt att bara svara "inte alla män" så fort den här informationen kommer på tal. Nej, alla män är inte våldtäktsmän. Men nästan alla våldtäktsförövare är män och det är inte naturligt. Jag behöver inte känna mig personligen utpekad för att kunna inse och bekräfta att det är ett problem.

Betyder det här att jag tänker sluta äta kött, sälja bilen och sluta utveckla datorspel med våldsamt innehåll? Nej. Det är svårt att vända ett liv av normativt inpräntande på en femöring, men jag kan ta ett steg och en dag i taget och se till att jag rör mig i rätt riktning. Jag kan sänka garden och försöka hjälpa andra att göra detsamma. Framförallt kan jag låta bli att förneka att det är ett problem.


* Statistiken för utrikes födda är hämtad från Brottsförebyggande rådets rapporter om brottslighet bland utrikes födda. Inte direkt purfärsk, men det finns ingen senare officiell statistik.
** Det här är baserat på det faktiska innehållet. McDonalds har en rad miljöåtgärder som sannolikt minskar denna siffra, och har som mål att minska sitt utsläpp av växthusgaser med 40% till 2020. Max klimatkompenserar alla sina hamburgare. Burger King (som är godast) jobbar också uttalat aktivt miljömedvetet, med 90% återvinning och 0,8% svinn, men har inga uppenbara uttalade mål vad jag kan se.

13 comments:

 1. Du gör ett allvarligt logikfel och ett allvarligt naturvetenskapligt fel. Vi tar det i ordning.
  När du sätter upp din bild på misstänkta våldtäktsförövare är de flesta mycket riktigt män. Snittet mot gruppen män är betydligt större än snittet mot gruppen kvinnor. Därmed tar du rätten att förklara denna minoritets beteende utifrån majoriteten icke våldtäktsmisstänkta män. Ännu värre försöker du att säga något om hela manligheten utifrån denna minoritets beteende. Faktiskt gör du SAMMA fel som SD. Du försöker bara förklara en annan majoritet utifrån denna minoritet. Dessa män är alltså en minoritet som beter sig synnerligen omanligt (vilket inte är det samma som kvinnligt), precis som de av dem som är invandrare beter sig otypiskt för invandrare.
  Jag skulle kunna sätta upp en likadan bild på de hjälparbetare i krigs- och naturkatastrofzoner. De flesta där skulle vara röda också. Vi kan också ta livräddande medicinska upptäckter. Även dessa forskare är flest män. Nå, kan vi utifrån det säga att den manliga livsstilen är självuppoffrande och livräddande, till skillnad från den kvinnliga som motsats är egocentrisk och infekterande? Nej, självklart inte. Att beskriva stora diversa grupper som män,kvinnor, invandrare, vita, svarta, svenskar i enkla termer kommer ofelbart att bli dåliga generaliseringar. Gör man det utifrån minoriteters egenskaper hamnar man totalt snett. Om man ska hitta någon form av mansnorm får det bli något de flesta män gör, eller åtminstone något väldigt stora grupper av män gör. Jo, men män äter ju mera kött. Vilka miljöbovar. Och vi mäter koldioxidutsläpp. Å vi släpper ut koldioxid och vi får en hemsk växthuseffekt. Pruttande kor är jättehemskt. Tacka vet jag kvinnligt miljövänliga kycklingar och salladsblad. Det är bara det att du har blivit lurad. Eller missledd av förenklingar. Växthuseffekt är bra. Det är den ÖKADE växthuseffekten som ev riskerar att ändra livsbetingelserna för oss människor. Den ökar inte pga att kor och människor andas. Den ökar för att vi eldar upp kol som varit lagrade sedan växthuseffekten var jättemycket större än idag. Bensinstapeln i ditt diagram är den farliga. I princip all koldioxid i kostapeln har gräs nyligen tagit upp. Om det inte hade blivit uppätet skulle det bara ruttna ner och släppt ut sitt koldioxid den vägen. Metangasen då? Visst, men våtmarker släpper ut betydligt större mängder metangas än alla kor i världen. Ska vi dika ut dem och trycka ner syrgas i alla sumpsjöar? Om pruttande kor skulle vara ett reellt problem gjorde man alltså världen en tjänst när man sköt av buffelhjordarna i Nordamerika på 1800-talet? Nej, eller hur? Det gäller att hålla isär äpplen och päron.
  Tillbaka till våldet. Du skriver att män står för 86%. Återigen, de flesta män slåss inte och fördömer våld. När det gäller våld i nära relationer är det episodiska våldet lika vanligt åt båda hållen. Fysisk relationsterror är vanligare hos män, men det är en mycket liten del. Relationsvåld är lika vanligt i samkönade förhållanden, även i lesbiska där varken män eller mansnorm skulle vara närvarande. Jo btw, de flesta kvinnor blir inte slagna av varken sin man eller ex-man, utan på jobbet. Patienter, kunder, kollegor mm.
  Om du är ofrivillig sexist skulle du hellre ta och sluta med det. Världen blir inte bättre av att du självhatar din manlighet utifrån andras sexistiska fördomar. Älska dig själv, så kan du älska andra.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej Anders, tack för en utförlig kommentar. Jag ska försöka svara på allt. Tyvärr har google en maxgräns på antal tecken i en kommentar, så jag kör ett svar per fråga:

   "När du sätter upp din bild på misstänkta våldtäktsförövare är de flesta mycket riktigt män. Snittet mot gruppen män är betydligt större än snittet mot gruppen kvinnor. Därmed tar du rätten att förklara denna minoritets beteende utifrån majoriteten icke våldtäktsmisstänkta män. Ännu värre försöker du att säga något om hela manligheten utifrån denna minoritets beteende. Faktiskt gör du SAMMA fel som SD. Du försöker bara förklara en annan majoritet utifrån denna minoritet. Dessa män är alltså en minoritet som beter sig synnerligen omanligt (vilket inte är det samma som kvinnligt), precis som de av dem som är invandrare beter sig otypiskt för invandrare."

   Ja, det är en minoritet av män som begår våldtäkt. Men det jag har gjort är att belysa ett problem. Jag tycker att våldtäkt är ett förbannat stort problem för mänskligheten. Jag vill lösa problemet. Då tittar man på det, hittar den minsta gemensamma nämnaren, försöker utröna varför det är den minsta gemensamma nämnaren och utifrån det kan man sedan prata om åtgärder.

   Delete
  2. "Jag skulle kunna sätta upp en likadan bild på de hjälparbetare i krigs- och naturkatastrofzoner. De flesta där skulle vara röda också. Vi kan också ta livräddande medicinska upptäckter. Även dessa forskare är flest män. Nå, kan vi utifrån det säga att den manliga livsstilen är självuppoffrande och livräddande, till skillnad från den kvinnliga som motsats är egocentrisk och infekterande? Nej, självklart inte."

   Du har rätt i att män historiskt sett stått för den största delen av forskning och framsteg och du är inte den enda som påpekat detta. Det är förstås också något som är sprunget ur normer. Män har inte utgjort majoriteten vetenskapsmän och ingenjörer för att de är smartare och mer intresserade av framsteg, utan för att kvinnor varit uppfostrade i normen att tänkande är mansgöra och om de velat försöka ändå har de ofta blivit förbjudna, utstötta eller förminskade. Det här är givetvis något som förändrats men där det fortfarande är lång väg att gå. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tror att vi kan arbeta mot normer som fostrar våld utan att folk för den skull blir mindre intresserade av forskning och framsteg.

   Delete
  3. "Å vi släpper ut koldioxid och vi får en hemsk växthuseffekt. Pruttande kor är jättehemskt. Tacka vet jag kvinnligt miljövänliga kycklingar och salladsblad. Det är bara det att du har blivit lurad. Eller missledd av förenklingar. Växthuseffekt är bra. Det är den ÖKADE växthuseffekten som ev riskerar att ändra livsbetingelserna för oss människor. Den ökar inte pga att kor och människor andas. Den ökar för att vi eldar upp kol som varit lagrade sedan växthuseffekten var jättemycket större än idag. Bensinstapeln i ditt diagram är den farliga. I princip all koldioxid i kostapeln har gräs nyligen tagit upp. Om det inte hade blivit uppätet skulle det bara ruttna ner och släppt ut sitt koldioxid den vägen. Metangasen då? Visst, men våtmarker släpper ut betydligt större mängder metangas än alla kor i världen. Ska vi dika ut dem och trycka ner syrgas i alla sumpsjöar? Om pruttande kor skulle vara ett reellt problem gjorde man alltså världen en tjänst när man sköt av buffelhjordarna i Nordamerika på 1800-talet? Nej, eller hur? Det gäller att hålla isär äpplen och päron."

   Ok, dags för lite fakta då. Varning för procentsatser! Här är vad jag kan hitta från EPA (US Environmental Protection Agency), World Bank och FAO (Food and Agriculture Organization of the US): Utsläppen från fossila bränslen har absolut ökat dramatiskt som du säger. Sedan 1967 har de ökat från ca 15000 till ca 30000. En ökning på ca 200% alltså. Under samma tid har produktion från boskap ökat med omkring 206%. Exporten av boskapsprodukter har i sin tur ökat med 536%. Antalet människor har under denna period drygt dubblats, från 3 till 7 miljarder. Boskapspopulationen i världen har under samma period nästan fyrdubblats, från 6,7 miljarder till 22,5 miljarder. (För lite perspektiv så var bisonpopulationen innan koloniseringen av Amerika omkring 60 miljoner. Alltså ungefär 0,2% av dagens boskap) Och ja, våtmarker släpper ut ca 40% av världens metan, medan boskap "bara" släpper ut 19%, men det betyder ju inte att det kan göra stor skillnad att minska de där 19 procenten. Människan släpper totalt ut omkring 60% av världens metan så där finns mer att göra. Våtmarker har också en dämpande effekt på växthuseffekten då de binder upp kol, vilket gör dem till betydligt mindre miljöbovar.

   Delete
  4. "Tillbaka till våldet. Du skriver att män står för 86%. Återigen, de flesta män slåss inte och fördömer våld. När det gäller våld i nära relationer är det episodiska våldet lika vanligt åt båda hållen. Fysisk relationsterror är vanligare hos män, men det är en mycket liten del. Relationsvåld är lika vanligt i samkönade förhållanden, även i lesbiska där varken män eller mansnorm skulle vara närvarande. Jo btw, de flesta kvinnor blir inte slagna av varken sin man eller ex-man, utan på jobbet. Patienter, kunder, kollegor mm."

   Egentligen samma svar som det första. Våld är ett problem. Isolera problemet och hitta den minsta gemensamma nämnaren för att därifrån försöka utröna vad överrepresentationen beror på. Det betyder inte att män är våldsamma, men vill man lösa problemet kan man inte blunda för indikationerna. Att våld är lika vanligt åt båda hållen är ett argument jag hör väldigt ofta från antifeminister och jämställdister och det ser ut som du hänvisar till en del källor (amerikanska undersökningar) som jag bland annat sett på genusdebatten. Jag föredrar att i största möjliga utsträckning hålla mig till officiella svenska undersökningar där det är möjligt. Den här rapporten från Brå är precis vad vi är ute efter i detta sammanhang:
   (Våld mot kvinnor och män i nära relationer - http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180002016/1309946307101/2009_12).

   Du kan ju läsa själv, men här kommer några korta utdrag med anledning av dina påståenden: 78% av de utsatta för relationsvåld var kvinnor. 22% män. Cirka 38% av det rapporterade våldet var misshandel eller sexuellt våld. 62% var hot eller trakasserier. Män var utsatta för 6,7% av det fysiska våldet, kvinnor 93,3%. Män var utsatta för 17% av det psykiska våldet, kvinnor 83%. Samkönade relationer utgjorde 1% av alla fall av våld. Av de samkönade fallen var 80% av män mot män. 20 procent av kvinnor mot kvinnor. 78% av händelserna utspelade sig i en bostad, vanligen offrets. Nationellt centrum för kvinnofrid har nyligen sammanställt en rapport om Våld och hälsa:
   (http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/418/NCK-rapport_prevalens_Vald_och_halsa_www.pdf#__utma=1.515464010.1372405446.1379508055.1393405242.7&__utmb=1.5.10.1393405242&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1372405446.1.1.utmcsr=t.co|utmccn=%28referral%29|utmcmd=referral|utmcct=/FGDJRFFe0s&__utmv=-&__utmk=250139910).

   I den kan vi utläsa att av de kvinnor som utsatts för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld efter 18 års ålder, var det i ca 64% av fallen från en vid våldstillfället aktuell eller tidigare partner. I 9% av fallen var det från "klienter, patienter eller andra personer de kommit i kontakt med i sitt arbete".

   Delete
  5. "Om du är ofrivillig sexist skulle du hellre ta och sluta med det. Världen blir inte bättre av att du självhatar din manlighet utifrån andras sexistiska fördomar. Älska dig själv, så kan du älska andra. "

   Fast jo, jag tror att världen blir bättre av att jag vågar ifrågasätta saker som jag tagit för givet hela livet. jag tror att världen blir bättre av att jag lyssnar och reagerar när utsatta människogrupper ropar på hjälp. Den verkliga frågan för mig här är, varför upplever du att feminismen är ett problem? På vilket sätt skadar det dig? En kanske ännu mer intressant fråga är den här: varför tror du män står för 99 av 100 våldtäkter?

   Delete
 2. Tar emot att erkänna de men riktigt bra skrivet och kan även berätta att 18% av vårt globala kväveoxid utsläpp kommer ifrån att vi äter kött och anv mjölkprodukter

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Vågar jag fråga varför det tar emot? Är det för att du är man eller för att du vanligtvis tycker att jag skriver dåligt? ;D

   Ja, 18% är vad FAO nämnde i en rapport. Jag tror att de justerat det till ca 15 i efterhand, men det är ju fortfarande en ansenlig siffra!

   Delete
 3. "Män konsumerar till exempel nästan dubbelt så mycket nötkött som kvinnor",
  "Men män behöver ju mer kalorier än kvinnor",
  "det handlar om ungefär 20% mer, inte 50%."

  Borde det inte stå "inte 100% mer" om du syftar på uppgiften om nötköttskonsumtion?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ah, bra fångat. Jag har forumlerat det fel utifrån premissen att en kvinnas basenergibehov är 80% av en mans. Rätt siffror i min forumlering borde som du säger vara 25% mer respektive 100% mer. (Uppdaterar)

   Delete
  2. *formulerat * formulering

   Jag saknar verkligen en edit bland kommentarsfunktionerna ;P

   Delete
 4. Fantastiskt inlägg! Framför allt är det otroligt, otroligt viktigt att en manlig, ansedd spelprofil snackar om det här. Och det fenomenala att du beskriver ditt före-och-efter. Det är i princip textbook-metoden för att övertala någon.

  Skriv väldigt gärna fler inlägg! Förstår att det samtidigt finns en ambivalens att ta upp utrymme (och få uppmärksamhet), men just spelvärlden har du ju en speciell insikt i. Och spelvärlden är otroligt problematisk. Läste nyligen några studier som beskrev hur 60% kvinnliga (kontra 1% manliga) spelkaraktärer sexualiseras, hur 60% av kvinnliga gamers någon gång mörkat sitt kön och hur det finns en direkt koppling mellan exponering för spel och sexistiskt beteende (vilket indikerar att spel inte bara reproducerar föreställningar).

  Tack för en jättebra blogg!

  ReplyDelete